บริษัท Generation-s จำกัด

ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าชื่อดังจากทั่วโลกทั้งทางด้าน หูฟัง อิเล็กทรอนิกส์ หรือ ผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน ทั้งทางด้านโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ไอทีต่างๆ

ภาพรวมของบริษัท

จากต้นกล้าเล็ก ๆ ที่ฝังรากลึกมาอย่างยาวนาน เริ่มแตกกิ่งก้านใบและขยายการเจริญเติบโตขึ้น เจนเนอเรชั่น เอส จึงถูกก่อตั้งขึ้นมาอย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 หรือเรียกสั้น ๆ ง่าย ๆ ว่า “Gen S”

 

ภารกิจ

เรามุ่งมั่นในการหาสินค้าที่มีคุณภาพจากทุกแหล่ง เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภค เพื่อชีวิตที่สะดวกสบาย และทันสมัยตลอดเวลา และสินค้าของเรายังตอบสนอง
ลูกค้าได้ทุกกลุ่มวัยในสังคมไทย